సార్క్‌ చార్టర్‌ డే

2019 డిసెంబర్‌ 8న సార్క్‌ చార్టర్‌ డే నిర్వహించారు. 1985 డిసెంబర్‌ 8న మొదటి సార్క్‌ సదస్సును ఢాకాలో నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా 7 దక్షిణాసియా దేశాలైన

Read more

అంతర్జాతీయ అవినీతి వ్యతిరేక దినోత్సవం

ప్రపంచవ్యాప్తంగా 2019 డిసెంబర్‌ 9న అంతర్జాతీయ అవినీతి వ్యతిరేక దినోత్సవం నిర్వహించారు. 2019 అంతర్జాతీయ అవినీతి వ్యతిరేక దినోత్సవం థీమ్‌ – United Against Corruption

Read more

World Health Day

The World Health Day (WHD) is observed every year on 7 April to mark the anniversary of the founding of

Read more
error: Content is protected !!