గాంధీనగర్‌లో CMS COP13

వన్య వలస జాతుల పరిరక్షణపై గుజరాత్‌లోని గాంధీనగర్‌లో 2020 ఫిబ్రవరి 15 నుంచి 22 వరకు జవీూ జూ13ను నిర్వహించారు. ఈ సదస్సును ఉద్దేశించి ప్రధాని నరేంద్రమోడి

 38 total views

Read more

2019 అక్టోబర్ 1st Week కరెంట్ అఫైర్స్

 35 total views

 35 total views

Read more

27-06-2018 Daily Current Affairs Quiz

[  36 total views

 36 total views

Read more

26-06-2018 Daily Current Affairs Quiz

[  39 total views

 39 total views

Read more

25-06-2018 Daily Current Affairs Quiz

[q  37 total views

 37 total views

Read more

24-06-2018 Daily Current Affairs Quiz

 34 total views

 34 total views

Read more

23-06-2018 Daily Current Affairs Quiz

[  38 total views

 38 total views

Read more

22-06-2018 Daily Current Affairs Quiz

[  39 total views

 39 total views

Read more

21-06-2018 Daily Current Affairs Quiz

[  38 total views

 38 total views

Read more
error: Content is protected !!
  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.