ఉపరాష్ట్రపతి ఎం. వెంకయ్య నాయుడు సాఫ్ట్ పవర్‌పై 3 రోజుల సదస్సును ఎక్కడ ప్రారంభించారు?

ఉపరాష్ట్రపతి ఎం. వెంకయ్య నాయుడు సాఫ్ట్ పవర్‌పై 3 రోజుల సదస్సును ఎక్కడ ప్రారంభించారు?

 66 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.