ఏ రాష్ట్రంలో అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో మహిళా ఓటర్లు ఓటు వేయడానికి రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ ’సంగ్వారీ’ పోలింగ్ బూతులను ఏర్పాటు చేసింది?

 29 total views

 29 total views

Read more
error: Content is protected !!
  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.